Book review: Johannes Grossmann (2022) Zwischen Fronten: Die deutsch-französische Grenzregion und der Weg in den Zweiten Weltkrieg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)83
TijdschriftZeitschrift fur Geschichtswissenschaft
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2024

Citeer dit