Book review: Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials [Review of: . Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-195
TijdschriftInternational Journal of Middle East Studies
Volume45
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit