Book review: Martin P. M. Weiss. Showcasing Science: A History of Teylers Museum in the Nineteenth Century.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-412
Aantal pagina's2
TijdschriftIsis
Volume115
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2024

Citeer dit