Book Review: Martin Weiss, Showcasing Science: A History of Teylers Museum in the Nineteenth Century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)645-646
Aantal pagina's2
TijdschriftIsis
Volume114
Nummer van het tijdschrift52
StatusGepubliceerd - 10 dec. 2023

Citeer dit