Book review of: Anne Freadman (2020) Holding On and Holding Out. Jewish Diaries from Wartime France

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftH-Net Reviews
Volume21
Nummer van het tijdschrift82
StatusGepubliceerd - mei 2021

Citeer dit