[Book review of ] Arianna Borrelli, Giroa Hon and Yaakov Zik (eds), The Optics of Giambattista Della Porta (ca. 1535-1615): A Reassessment (Springer 2017).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-258
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal for the History of Astronomy
Volume50
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2019

Citeer dit