Book review of Babs Boter, Marleen Rensen and Giles Scott-Smith, Unhinging the national framework: Perspectives on transnational life writing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume136 (2021)
Nummer van het tijdschriftBook reviews
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 okt. 2021

Citeer dit