Book review of: Christian C. Lentz (2019) Contested Territory. Điện Biên Phủ and the Making of Northwest Vietnam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)156-157
TijdschriftCross-Currents
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit