Book review of "Cohabitation, family and society / Tiziana Nazio" [Review of: Tiziana Nazio (2008) Cohabitation, family and society]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)235-237
TijdschriftEuropean Journal of Population - Revue Européenne de Population
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit