Book review of Elisbeth Neswald, David F Smith, and Ulrike Thomas (eds.). Setting nutritional standards. Theory, Policies, Practices. University of Rochester Press, Rochester, NY, 2017

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 apr 2018

Citeer dit