Book review of: Eltringham Nigel (2019) Genocide Never Sleeps. Living Law at the International Criminal Tribunal for Rwanda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review of: Eltringham Nigel (2019) Genocide Never Sleeps. Living Law at the International Criminal Tribunal for Rwanda'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences