Book Review of: Gabriella Nugent (2021) Colonial Legacies: Contemporary Lens-Based Art and the Democratic Republic of Congo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume139
StatusGepubliceerd - 22 feb. 2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book Review of: Gabriella Nugent (2021) Colonial Legacies: Contemporary Lens-Based Art and the Democratic Republic of Congo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit