Book review of: Helen Roche and Kyriakos Demetriou, eds. (2017) Brill's Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-299
Aantal pagina's3
TijdschriftFascism. Journal of Comparative Fascist Studies
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 okt. 2018

Citeer dit