Book review of: Klaas van Berkel, Isaac Beeckman onMatter and Motion:Mechanical Philosophy in the Making (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013). viii þ 266 pp. $39.95

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)270-272
Aantal pagina's2
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit