[Book Review of: Martin (2019) Dissident Histories in the Soviet Union]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)366-368
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit