Book review of: Nancy Jouwe (2020) Gendered Empire: Intersectional perspectives on Dutch post/colonial narrative (Yearbook of Women's History 39)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)59
TijdschriftHistorica
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit