[Book Review of Nikolay Koposov (2018), Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1562-1563
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume125
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2020

Citeer dit