Book review of: Nina Mahrt (2016) Die Darstellung realer Kriege in Comics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)116-119
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Comic Art
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019

Citeer dit