[Book Review of: Otterspeer (2019) Het Horzelnest. De Leidse universiteit in oorlogstijd]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
StatusGepubliceerd - 18 jun. 2019

Citeer dit