Book review of "People, population change and policies / eds. C.Höhn, D.Avramov" [Review of: Charlotte Höhn (2008) People, population change and policies. Vol. 1. Lessons from the Population Policy Acceptance Study; Charlotte Höhn (2008) People, population change and policies. Vol. 2. Demographic knowledge-gender-ageing]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)117-119
TijdschriftEuropean Journal of Population - Revue Européenne de Population
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit