Book review of: Pierre Birnhaum (2015) Léon Blum. Prime Minister, Socialist, Zionist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)587-588
TijdschriftFrench History
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit