Book review of Stefaan Top: Op verhaal komen. Moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen. Leuven 2008 [Review of: S. Top (2008) Op verhaal komen. Moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftFoaftale News
Nummer van het tijdschrift71
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit