Book review of: Sven Dupré, Bert De Munck, Werner Thomas, Geert Vanpaemel (eds.), Embattled Territory. The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands (Gent: Academia Press, 2015, 455 pp., isbn 978 90 382 2568 5).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Artikelnummerreview 62
Aantal pagina's2
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit