Book review of: Taner Akçam (2012) The Young Turks’ Crime Against Humanity. The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1703-1704
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume117
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit