Book review of "The European economy, 1750-1914, D.H. Aldcroft and S.P. Ville (1994)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit