Book Review of: Thomas Borchert (2017) Educating Monks: Minority Buddhism on China’s Southwest Border

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-75
TijdschriftCanadian Journal of Buddhist Studies
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit