[Book Review of: Tom Scott-Smith (2020) On an Empty Stomach. Two Hundred Years of Hunger Relief]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1239-1241
TijdschriftTechnology and Culture
Volume63
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit