Book Review: Ofelia Rey Castelao, El Vuelo Corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftLer Historia
Volume80-2022
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit