Book Review: "Physics and the Modernist Avant-Garde: Quantum Modernisms and Modernist Relativities"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Modernist Review
Volume48
StatusGepubliceerd - 06 sep. 2023

Citeer dit