Book Review [Review of: (2013) Clare Anderson. Subaltern Lives. Biographies of Colonialism in the Indian Ocean World, 1790–1920.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftInternational Review of Social History
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit