Book review [Review of: Chiara Saraceno (2008) Families, ageing and social policy: intergenerational solidarity in European welfare states]

N. Schenk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)997-998
TijdschriftAgeing & Society
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit