Book review [Review of: D. Rodogno (2011) Against Massacre: Humanitarian Intervention in the Ottoman Empire]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)248-249
TijdschriftJournal of Social History
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit