Book review [Review of: I. Delpla (2012) Investigating Srebrenica, Institutions, Facts, Responsibilities]

V. Petrovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)119-120
TijdschriftSoutheast European and Black Sea Studies
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit