Book review [Review of: Jan Kok (2010) De levenskracht der bevolking: sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)46-444
TijdschriftMens en Maatschappij
Volume85
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit