Book review [Review of: John Creedy and Ross Guest (2009) Population ageing, pensions and growth intertemporal trade offs and consumption planning]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)221
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit