Book review [Review of: K. von Lingen (2009) Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa nach 1945: Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis]

P. Romijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1287-1289
TijdschriftThe English Historical Review
VolumeCXXV
Nummer van het tijdschrift516
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit