Book review [Review of: R.A Settersten (2005) On the frontier of adulthood: theory, research and public policy]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)109-110
TijdschriftEuropean Journal of Population - Revue Européenne de Population
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit