Book review [Review of: Robert Woods (2009) Death before birth: fetal health and mortality in historical perspective]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)204-207
TijdschriftPopulation Studies: a journal of demography
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit