Book review [Review of: . van: Paula Stephen, How economics shapes science]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)61
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume98
Nummer van het tijdschrift4652
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit