Book Review: Robin Law, Suzanne Schwarz and Silke Strickrodt, eds., Commercial Agriculture, the Slave Trade and Slavery in Atlantic Africa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)204-205
Aantal pagina's2
TijdschriftHistoria Agraria
Nummer van het tijdschrift69
StatusGepubliceerd - aug. 2016

Citeer dit