Book Review: The SAGE Handbook of the Philosophy of the Social Sciences [Review of: I.C. Jarvie (2011) The SAGE Handbook of the Philosophy of the Social Sciences]

R. Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)563-569
TijdschriftPhilosophy of the Social Sciences
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit