Book Review : V. Payevsky: Songbird demography: demographic structure, survival rates, and population dynamics of songbirds with particular reference to the birds of the Eastern Baltic. Pensoft, Sofia 2009

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-120
TijdschriftArdea
Volume98
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit