[Book reviews] Han van Bree, De geest van het Oude Loo. Juliana en haar vriendenkring 1947-1957 and Jolande Withuis, Juliana. Vorstin in een mannenwereld.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
StatusGepubliceerd - 14 nov. 2017

Citeer dit