Book Reviews [Review of: A.R. Venkatachalapathy (2006) In those Days there was no Coffee. Writings in Cultural History. New Perspectives on Indian Pasts]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661-664
TijdschriftJESHO
Volume53
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit