Booming Business. Communication, Print and Advertisement in the Seventeenth Century.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Booming Business. Communication, Print and Advertisement in the Seventeenth Century.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities