Boris Mozjajev: Een geestig chroniqueur van het Russische boerenleven

K.C. Berkhoff, René Does

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageBoris Mozhaev: Humorous Chronicler of Russian Peasant Life
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-57
Aantal pagina's10
TijdschriftOost Europa Verkenningen
Nummer van het tijdschrift96
StatusGepubliceerd - mrt 1988

Citeer dit