‘Borneo constituencies: Japanese rule and its legitimation’

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-22
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume2005
Nummer van het tijdschrift38: special issue The Asia-Pacific War: history & memory
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit