Botryosphaeria dothidea: a latent pathogen of global importance to woody plant health

Angelica Marsberg, Martin Kemler, Fahimeh Jami, Jan H. Nagel, Alisa Postma-Smidt, Sanushka Naidoo, Michael J. Wingfield, Pedro W. Crous, Joseph W. Spatafora, Cedar N. Hesse, Barbara Robbertse, Bernard Slippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

209 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Botryosphaeria dothidea: a latent pathogen of global importance to woody plant health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences