Botryosphaeria dothidea and Sphaeropsis sapinea endophytic in eucalypts and pines in South Africa

H. Smith, M.J. Wingfield, T. Coutinho, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit