Botryosphaeria dothidea as an endophyte in Protea magnifica: a comparison of commercially cultivated and naturally occurring plants

S. Denman, P.W. Crous, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit